wczasy ustronie morskie pożyczka przez internet Ogólnopolska kampania społeczna - Język to podstawa: Język to podstawa
Aktualności

  Główne cele kampanii

  OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA JĘZYK TO PODSTAWA. UCZ SIĘ JĘZYKÓW JEST ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY JĘZYKOWE POLAKÓW I PRÓBĄ ZWRÓCENIA UWAGI NA ROLĘ EDUKACJI JĘZYKOWEJ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE.

  1. Tworzenie w Polsce klimatu sprzyjającego nauce języków obcych;

  2. Promowanie różnorodności językowej;

  3. Wdrożenie narodowej polityki językowej, która pomoże w wykreowaniu wizerunku Polaka jako obywatela Europy, swobodnie posługującego się językami obcymi.

  Organizatorzy kampanii

  Strona startowa

  KAMPANIA JĘZYK TO PODSTAWA JEST WSPÓŁORGANIZOWANA PRZEZ FUNDACJĘ INSTYTUT JAKOŚCI W EDUKACJI (FIJED), Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych (PASE) ORAZ MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE REKLAMY W POLSCE (IAA POLAND CHAPTER).

  JEDNYM Z JEJ KLUCZOWYCH DZIAŁAŃ, JEST UDZIAŁ W BADANIU LANGUAGE RICH EUROPE, KTÓRE WSPIERANE JEST RÓWNOCZEŚNIE PRZEZ PRESTIŻOWE INSTYTUCJE EUROPEJSKIE. WIODĄCYM ZAŁOŻENIEM TEGO EUROPEJSKIEGO PROJEKTU JEST ZBADANIE STRATEGII JĘZYKOWYCH KRAJÓW UE, MONITOROWANIE ICH EFEKTYWNOŚCI I BADANIE OPINII SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE ŚWIADOMOŚCI JĘZYKOWEJ.

  JAKO OTWARTA PLATFORMA PRO-JĘZYKOWA, KAMPANIA JĘZYK TO PODSTAWA MA SZEROKIE POPARCIE ZE STRONY PRZEDSTAWICIELI KRAJÓW UE, LIDERÓW OPINII PARTNERÓW MEDIALNYCH, ORGANIZACYJNYCH I SPONSORÓW.

  KAMPANIA JĘZYK TO PODSTAWA JEST WSPÓŁORGANIZOWANA PRZEZ FUNDACJĘ INSTYTUT JAKOŚCI W EDUKACJI (FIJED) ORAZ MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE REKLAMY W POLSCE (IAA POLAND CHAPTER). JEDNYM Z JEJ KLUCZOWYCH DZIAŁAŃ, JEST UDZIAŁ W BADANIU LANGUAGE RICH EUROPE, KTÓRE WSPIERANE JEST RÓWNOCZEŚNIE PRZEZ PRESTIŻOWE INSTYTUCJE EUROPEJSKIE. WIODĄCYM ZAŁOŻENIEM TEGO EUROPEJSKIEGO PROJEKTU JEST ZBADANIE STRATEGII JĘZYKOWYCH KRAJÓW UE, MONITOROWANIE ICH EFEKTYWNOŚCI I BADANIE OPINII SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE ŚWIADOMOŚCI JĘZYKOWANIE. JAKO OTWARTA PLATFORMA PRO-JĘZYKOWA, KAMPANIA JĘZYK TO PODSTAWA MA SZEROKIE POPARCIE ZE STRONY PRZEDSTAWICIELI KRAJÓW UE, LIDERÓW OPINII PARTNERÓW MEDIALNYCH, ORGANIZACYJNYCH I SPONSORÓW.

  FIJED ma wiedzę i doświadczenie w tworzeniu polityk i strategii promujących ideę wielojęzyczności. FIJED, który jest Krajowym Instytutem Językowym, zajmuje się również opracowywaniem programów, rozwijaniem innowacyjnych rozwiązań metodologicznych w nauczaniu języków, certyfikacją i zapewnianiem jakości w procesie edukacji językowej. FIJED promuje narzędzia i rozwiązania, które gwarantują wysoką jakość w nauczaniu języków oraz dostarcza wsparcia w dokonywaniu ewaluacji przedsięwzięć związanych z nauczaniem, zarządzaniem w edukacji oraz wprowadzaniem rozwiązań systemowych na skalę lokalną, krajową i europejską. FIJED organizuje też warsztaty i konferencje.

  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE jest organizacją pozarządową, której celem głównym jest wspieranie jakości w nauczaniu języków
  obcych w Polsce
  .

  Stowarzyszenie (www.pase.pl) podejmuje działania mające na celu:

  • ułatwienie wszystkim, którzy chcą się uczyć języków obcych wybór profesjonalnej szkoły językowej;

  • wspieranie szkół językowych w osiąganiu wysokich standardów nauczania;

  • umożliwianie wymiany doświadczeń lektorów i kadry administrującej szkołami językowymi;

  • inicjowanie i wspieranie dyskusji, ważnych dla całego środowiska działań oraz wspólnych przedsięwzięć między innymi w 2009r. uruchomiliśmy w imieniu szkół językowych, lektorów oraz słuchaczy ogólnopolską kampanię „NIE dla VAT”. Wszystkie podjęte starania pozwoliły osiągnąć jeden najważniejszy cel zagwarantować zwolnienie z VAT-u nauki języków obcych.

  Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy w Polsce (IAA) jest jednym z oddziałów IAA Global i działa już od 15 lat. Jest jedyną organizacją, która skupia przedstawicieli z CAŁEJ branży marketingowej: największych reklamodawców, agencje reklamowe, instytuty badawcze, media, agencje PR, agencje online, etc. IAA Polska to jedyna tak szeroka platforma wymiany poglądów i współpracy w branży.

  Celem IAA Polska jest działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju reklamy, podnoszenia standardów etycznych i zawodowych w tej dziedzinie oraz rozszerzenia swobody komunikowania się producentów i konsumentów, w szczególności poprzez:

  • promowanie pozytywnego stosunku do reklamy i korzyści z niej płynących dla gospodarki

  • budowanie i utrzymywanie prestiżu branży reklamowej

  • kreowanie płaszczyzn współdziałania agencji reklamowych, środków masowego przekazu i reklamodawców

  • obronę swobody wypowiedzi handlowej, a co za tym idzie–stwarzanie możliwości wyboru dla konsumenta

  • tworzenie samoregulacji w reklamie, zabieganie o powszechną akceptację kodeksów i norm, nadzór nad ich wdrażaniem i przestrzeganiem

  • pobudzanie profesjonalnego rozwoju reklamy przez edukację i szkolenia w dziedzinie komunikacji marketingowej

  Fundacja Instytut Jakości w Edukacji tworzy w Polsce platformę do koordynacji inicjatyw promujących nauczanie języków, promuje narzędzia i rozwiązania, które gwarantują wysoką jakość w nauczaniu języków oraz dostarcza wsparcia w dokonywaniu ewaluacji przedsięwzięć związanych z nauczaniem języków, zarządzaniem w edukacji i wprowadzaniem rozwiązań systemowych na skalę lokalną, krajową i europejską.

  Więcej dowiesz się na stronie www.

  W 1993 Stowarzyszenie PASE utworzyło system inspekcji i akredytacji szkół językowych. Instytucjom, które spełniają nowoczesne standardy nauczania języków obcych, przyznaje znak jakości PASE. Podczas inspekcji sprawdzane są między innymi metody i warunki nauczania w szkole językowej, a także sposób zarządzania placówką, który również wpływa na standard usług świadczonych słuchaczom.

  Więcej dowiesz się na stronie www.

  Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy (IAA) zostało założone w 1938 r. w Nowym Jorku. Obecnie ma niemal sto oddziałów na całym świecie. Oddziały IAA w poszczególnych państwach tworzą własne programy, promując odpowiedzialność reklamy i broniąc swobody komunikacji marketingowej. Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy w Polsce powstało w 1993 roku.

  Więcej dowiesz się na stronie www.

  Wydarzenia

  Zapraszamy na stronę konkursu: www.poznaj-swiat-przez-jezyki.pl, który organizowany był w dniach 17.09-5.10.2012r.  Dziękujemy wszystkim uczestnikom, nauczycielom oraz partnerom i sponsorom. Celem konkursu było: zgodnie z myślą przewodnią kon...
  dołącz do nas i polecaj znajomym: http://www.facebook.com/JezyktoPodstawa
  Pierwsza w Polsce inicjatywa łącząca całe środowisko językowe

  Inicjatywy

  Cele kampanii Język to podstawa realizujemy w praktyce za pomocą inicjatyw skierowanych do samorządów, firm, uczelni wyższych, szkół i nauczycieli.

  na tej liście nie ma żadnej pozycji

  Partnerzy

  Partnerzy Kampanii:

  PEARSON   Politechnika Warszawska / Warsaw University of Technology

  Cambridge University    British Council   Gpethe Institut   Osterreich Institut   Empik School  Speak Up

  Patroni Medialni:

  The Teachers    Szukaj Lektora      Na językach  

   

  Fiszkoteka   

  Ambasadorzy

  Do naszej Kampanii dołączyły znane osobistości ze świata biznesu i mediów. Osoby te wspierają ideę wielojęzyczności, ponieważ ich własne doświadczenia są najlepszym przykładem na to, jak ważna we współczesnym świecie jest znajomość języków i otwarcie się na inne kultury.

  Radek Brzózka - prezenter telewizyjny, więcej informacji znajdziesz na stronie www.radekbrzozka.com

  Marek Kościkiewicz - muzyk i kompozytor, więcej informacji znajdziesz na stronie www.marekkoscikiewicz.pl

  Henryk Sawka – rysownik, satyryk, więcej informacji znajdziesz na stronie www.sawka.pl

  Instytucje wspierajace

  Szkoły językowe, które wspierają, promują oraz inicjują działania kampanii w całej Polsce.

  Znajdź szkołę w twojej okolicy
  uczestniczącą w Akcji

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o samej kampanii oraz inicjatywach z nią
  związanych, napisz do nas: fijed@fijed.pl