Nie tylko alfabet łaciński – alfabety Europy

Jak wszyscy wiemy nie każdy język Europy da się ot tak odczytać. Ukraiński czy rosyjski podstawi przed murem tych, którzy nie uczyli się tych języków! Ile alfabetów jest używanych w Europie i jakie one są? Przekonamy się za chwilę!

Cyrilica

Cyrylica to alfabet używany do zapisu języków głównie słowiańskich, ale także innych – tam, gdzie silne były rosyjskie wpływy kulturowe. Jest to alfabet który w swojej pierwotnej formie został opracowany w dziesiątym wieku naszej ery, by dostosować pismo grecki do potrzeb języków Słowian. Najstarszy rękopis znaleziony na terenie Polski, Kodeks supraski, został spisany cyrylicą w języku starocerkiewnosłowiańskim. Cyrylica była używana do zapisu wczesnego języka polskiego do późnego średniowiecza. A w jakich krajach jest używana obecnie?

Gdzie używa się cyrylicy?

Obecnie języków pisanych cyrylicą używa około 250 milionów ludzi na całym świecie. Języki zapisywane cyrylicą to rosyjski, serbsko-chorwacki, bułgarsko-macedoński, białoruski, ukraiński i rusiński. Oprócz tego cyrylica jest jednym ze sposobów zapisów języków kazachskiego oraz mongolskiego.

Czytanie cyrylicy

Tabelkę przedstawiającą czytanie cyrylicy (wedle Wikipedii, z linkami) znajdziecie poniżej.

Cyrylica
Аа
A (a)
Бб
Be (b)
Вв
We (v)
Гг
Gie lub Hie (g)
Ѓѓ
Gie miękkie (ǵ)
Ґґ
Ge (g̀)
Дд
De (d)
Ђђ
Dzie (đ)
Ее
Je (ê)
Єє
Je ukraiń. (ê)
Ѐѐ
E grave
Ёё
Jo (ë)
Жж
Że (ž)
Ѕѕ
Dz (ẑ)
Зз
Ze (z)
Ии
I (i)
Іі
I ukraiń. (í)
Її
Ji (ï)
Йй
J
(I krótkie) (j)
Ѝѝ
I grave
Јј
Ji (ĵ)
Кк
Ka
Ќќ
Kje (ḱ)
Лл
El (l)
Љљ
Lje (l̂)
Мм
Em (m)
Нн
En (n)
Њњ
Nje (n̂)
Оо
O (o)
Пп
Pe (p)
Рр
Er (r)
Сс
Es (s)
Тт
Te (t)
Ћћ
Cie (ć)
Ѹѹ
U
Уу
U (u)
Ўў
U krótkie (ŭ)
Фф
Ef (f)
Хх
Cha (h)
Ѡѡ
Omega
Цц
Ce (c)
Чч
Cze (č)
Џџ
Dże (ẑ)
Шш
Sza (š)
Щщ
Szcza (ŝ)
Ъъ
Jor
(twardy znak) (ʺ)
Ыы
Jery (y)
Ьь
Jer
(miękki znak) (ʹ)
Ѣѣ
Jać
Ээ
E (è)
Юю
Ju (û)
Яя
Ja (â)
Ꙗꙗ
Ja
Ѥѥ
Je
Ѧѧ
Jes
(mały jus, ę)
Ѫѫ
Jus
(wielki jus, ą)
Ѩѩ
Ѭѭ
Ѯѯ
Ksi
Ѱѱ
Psi
Ѳѳ
Teta
Ѵѵ
Iżyca
Ѷѷ
Iżyca okowy
Ѿѿ
Ot

Alfabet grecki

Alfabet grecki jest najstarszym z europejski alfabetów, niewiele zmienionym od czasów starożytnych. Obecnie używa się go tylko do zapisu języka greckiego w Grecji i na Cyprze. Ponieważ jednak oba te państwa są popularnymi kierunkami wakacyjnych wojaży, warto go sobie przyswoić! Poniższa tabelka pokazuje czytanie języka greckiego za Wikipedią (z linkami).

Α α – A

Β β – W

Γ γ – J lub H (zależnie od kontekstu językowego)

Δ δ – ð (dźwięk th)

Ε ε – E

Ζ ζ – Z

Η η – I

Θ θθ (dźwięk th)

Ι ι – I lub J (zależnie od kontekstu)

Κ κ – C lub K (zależnie od kontekstu)

Λ λ – L

Μ μ – M

Ν ν – N

Ξ ξ – X

Ο ο – O

Π π – P

Ρ ρ – R

Σ σ ς – S

Τ τ – T

Υ υ – I

Φ φ – F

Χ χ – Ś lub H (zależnie od kontekstu)

Ψ ψ – Ps

Ω ω – O

Jak widać wiek alfabetu greckiego odzwierciedla jego nieco nieintuicyjny charakter – na szczęście ortografia grecka nie jest aż tak skomplikowana jak angielska! A w razie czego zawsze pomoże Międzynarodowy Alfabet Fonetyczny.

Leave a Comment