Rozmówki serbsko-chorwacko-polskie czyli praktyczne i podstawowe zwroty po serbsko-chorwacku przydatne w Serbii, Czarnogórze i Bośni!

Serbia, Czarnogóra oraz Bośnia i Hercegowina to trzy z sześciu państw powstałych po rozpadzie Jugosławii. Językiem używanym w tych krajach jest język serbsko-chorwacki, używany także w położonej na północ od nich Chorwacji. Różnica pojawia się głównie w zapisie – o ile Chorwacja używa alfabetu łacińskiego, w Serbii i Bośni wykorzystywana jest zmodyfikowana cyrylica, zaś w … Read more